{{ $root.cart.total_quantity }}
Gabor Sneakers

Privacy beleid

Privacy beleid & Cookies van GaborStore

GaborStore/M-Retail respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk af te handelen. Voor andere zaken zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met jouw daarvoor gegeven toestemming.

M-Retail BV, gevestigd aan Zuid Willemsvaart 229-233 te 5211 SH ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  
M-Retail BV – GaborStore https://www.gaborstore.nl/

Vestigingsadres: Zuid Willemsvaart 229, 5211 SH ‘s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Zuid Willemsvaart 229, 5211 SH ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: +31 088 020 4161
E-mailadres: klantenservice@gaborstore.nl

KvK-nummer: 32136409
BTW-identificatienummer: NL8195.45.697.B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
M-Retail BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Deze persoonlijke informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@gaborstore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
M-Retail BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van je betaling
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-Om goederen en diensten bij je af te leveren
-GaborStore / M-Retail BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
M-Retail BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
M-Retail BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
M-Retail BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op de webshop van GaborStore maken we gebruik van:
-Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de webshop. Zo wordt er op de webshop van GaborStore gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen op je account.
-Analytics cookies. Via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Dit alles is geanonimiseerd en niet tot persoonlijke gegevens terug te leiden. Zo kunnen wij analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de webshop en op basis daarvan de webshop verbeteren. Hier wordt gekeken naar locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website en van welke internetbrowser en apparaat type je gebruikt maakt.

Indien je hier niet mee akkoord gaat, kun je deze cookies verwijderen en jouw browserinstellingen wijzigen, zodat wij je niet langer herkennen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M-Retail BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@gaborstore.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

GaborStore/M-Retail BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GaborStore / M-Retail BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We doen dit door gebruik te maken van coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op nummr +31 088 020 4161 of via klantenservice@gaborstore.nl.

Communicatie GaborStore
Wij nemen alleen contact met je op indien nodig, bijvoorbeeld voor jouw bestelling of wanneer je hier zelf toestemming voor hebt gegeven. Het staat je altijd vrij om jouw gegevens uit onze database te laten verwijderen.
-per e-mail: Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van GaborStore, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres of je kunt je direct afmelden via de hyperlink in de ontvangen nieuwsbrief.
-per post: Als je ons via het web jouw postadres opgeeft, zal je alleen de bestelling ontvangen die je hebt geplaatst, op het adres dat je ons hebt opgegeven.
-per telefoon: Als je bij jouw bestelling een telefoonnummer opgeeft, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestelling(en) die je online geplaatst hebt.

Als je vragen hebt over dit privacy beleid, nodigen wij je uit contact met ons op te nemen via:
Telefoonnummer: +31 088 020 4161
E-mailadres: klantenservice@gaborstore.nl

 

Winkelwagen {{ $root.cart.total_quantity }}

Hey! Er zit nog niks in je winkelwagen. Geen zorgen, dat is zo verholpen.

{{ cartItem.name }}
{{ cartItem.article_number }}
{{ cartItem.price_total_incl_formatted }} {{ cartItem.quantity }} stuks
Subtotaal incl. BTW
{{ $root.cart.total_price_incl_formatted }}